Inox combined heater (2)

(со два изменувачи на топлина)

  • 001
  • 01
  • 02
  • 03