Кариера во Тинг

Доколку сакате да станете дел од нашата компанија , сега ја имате можноста да ни се придружите!!! –    Испратете Ваша кратка биографија со слика и мотивационо писмо -Фотокопија од диплома/уверение за завршено образование –   на следнава адреса: ting-inox@ting.com.mk   Што нудиме?

  • Перманентно создавање на сопствени нови кадри и усовршување на постоечките,
  • Константно подобрување и усовршување на техничко-технолошките можности на компанијата,
  • Постојано имплементирање и примена на европските норми и стандарди а се со цел за освојување и позиционирање на европскиот и светскиот пазар.

Нашите Вработени имаат големо значење во нашиот бизнис ,а нашата конкуретност се состои токму во нивната способност, флексибилност и одговорност кон нашите купувачи!!!

Оглас во тек : Во моментот нема отворени огласи…