Месна индустрија

Кутер (LASO) количказамесо 200L

 • димензии 790h675h700
 • изработенаодINOX AISI 304

Калапза шунка

 • внатрешнидимензии105х100х360мм
 • изработен од INOX AISI 304

Количка за во пушница за пушење на месо

 • изработенаодINOX AISI 304
 • Габаритнидимензии 1000х1010х1900мм

Касетна количка единечна

 • материјал INOX AISI 304
 • наменета за транспортирање на касети со
 • димензии 600х400мм
 • Носивост 400кг
 • Габаритни димензии 620х420х160мм

Количка за размрзнување месо од NOX AISI 304

 • димензии 900х700х1700 6 спратна
 • 12 блока 600х400х200 мм.

Количка за транспортирање на бастуни од INOX AISI 304

 • димензии 500х350х700
 • со 4 полиамидни тркалца ф100

Бастун за закачување на месо изработен од алуминиум во форма на триаголна ѕвезда

 • со должина од 1000мм
 • минимумколичиназанарачка 640м