Конзервна индустрија

Печењара за пипер

 • електрични греачи P=78kW
 • електричен мотор ,редуктор и фрекфентен регулатор P=1,1kW L=9000mm
 • капацитет 350-400 kg/h

Линија за лупење печен пипер за ајвар

 • капацитет на лупење 300-400kg/h
 • L=4m

Дупликатор

 • V=500l
 • D=1350mm
 • H=600mm
 • електрични греачи P=24kW
 • електро мотор со редуктор P=1,1kW AMF 60/3 и

Собирен сад со конусно дно

 • капацитет V=1000l
 • ногари 4 бр.
 • габаритни димензии на конус Ø1300х320mm
 • H=1270mm
 • габаритни димензии на цилиндар Ø1300х650mm

Када пастеризатор

 • 1000x1000x1000mm
 • 2000x1000x1000
 • Корпи за полнење на наполнети тегли
 • 920x920x850mm