Винарство

Ферментатор за црвено вино

Обем
m³mm
Дијаметар цилиндар mm Висина на
mm
Општа висина Ногари pcs. Термоконтролер
10 2228 2000 4600 4 1/750
15 2546 2250 5300 4 1/750
20 2546 3500 6700 4 2/500
25 2600 4000 7200 4 2/750
35 3027 4000 7500 4 2/750
40 3027 4500 8000 4 2/750
45 3183 5000 8500 4 4/500
50 3183 5500 9000 4 4/500

Ферментатор за бело вино

Обем
m³mm
Диаметар
цилиндар mm
Висина на
mm
Општа висина Ногари pcs. Термоконтролер
1 955 1500 2500 3 1/500
2 1273 1500 2500 3 1/500
3 1273 2250 3250 3 1/750
4 1591 2000 3000 3 1/750
5 1591 2500 3500 3 1/750
6 1751 2500 3500 3 1/750
7 1751 3000 4000 3 1/750
10 2070 3000 4200 4 2/500