Новости

„ТИНГ Инокс“ на јавна електронска аукција ја купи фабриката РУЕН

Новиот сопстеник на ТИНГ ИНОКС за само два месеци од преземањето на компанијата ” РУЕН “ ја вратија во производна кондиција во сите нејзини осум производни целини, вклучувајќи го тука и погонот за производство на фрикциони облоги. 1 findviagrapills gt;