Новости

ТИНГ Инокс во Stainless Steel Focus

Тинг Инокс Дооел во едно од најчитаните светски списанија Stainless steel focus       Stainless Steel Focus 03/2014